За нас

Сайтът е собственост на Глобал Консулт БГ ЕООД
Лиценз за извършване на ТА дейност с No PKK-01-6157 и лиценз за извършване на ТО дейност с No PK-01-6955
Застрахователна полица отговорност на ТО № 00088451/13062010010565/27.05.2020 г., сключена със ЗК "Лев Инс" АД, валидна до 31.05.2021 г.
Лиценз за извършване на транспортна дейност: 10365/10.03.2016 г., валиден до 09.03.2026 г. 


Данни за плащане по банков път: 
Титуляр: Глобал Консулт БГ ЕООД 
Райфайзенбанк ЕАД 
IBAN: BG77RZBB91551088868015 (сметка в лева) 
BIC: RZBBBGSF
Моля не превеждайте пари, преди да сме потвърдили резервацията Ви.