Корпоративни клиенти


Народно Събрание на Република България
 
Министерство на финансите
 
Национална агенция за приходите
 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
 
Столична община
 
Община Балчик

Община Добрич
 
Българска академия на науките
 
Американски колеж в София
 
Фондация „Хоризонти”
 
Алианс за регионални и граждански инициативи

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)
 
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
 
Съюз на слепите в България (ССБ)
 
Съюз на глухите в България
 
Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания
 
Национална федерация на работодателите на инвалиди
 
Национална асоциация на хората с придобити увреждания

Спортен клуб за интеграция „Витоша”
 
НЧС „Луи Брайл 1928”

Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София
 
СОУ за ДНЗ „д-р Иван Шишманов”, Варна
 
Фондация за реформа в местното самоуправление
 
Нов Български Университет
 
Елит Прес
 
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
 
Фондация "Каузи"
 
Фондация "Очи на четири лапи"

Лозана ЕАД