Общи условия

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ 

І.1. Резервации /записвания/. 
І.1.1. Записването за екскурзии на Глобал Консулт БГ ЕООД с една или повече нощувки се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на автобусните пакети и 50% от стойността на самолетните пакети, и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по късно от 15 дни преди обявената начална дата на отпътуване. Фактури се издават по искане на клиента в 5 дневен срок от датата на всяко плащане. 

І.1.2. Записването за еднодневни екскурзии на Глобал Консулт БГ ЕООД се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесена пълна сума и сключен договор за пътуване. Фактури се издават по искане на клиента в 5 дневен срок от датата на всяко плащане. 

І.2. Необходими документи. 
I.2.1. За пътуването Ви в чужбина е необходим валиден задграничен паспорт или валидна лична карта, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Относно страните, с които имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи. 

І.3. Транспорт, нощувки, прехрана, екскурзии, трансфери, други услуги включени в организираното пътуване. 

I.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ са конкретно посочени в актуалния каталог на организатора, явяващ се неразделна част от настоящия договор и са публикувани и на интернет страница: www.globaltour.bg. Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет. 

I.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупения от Глобал Консулт БГ ЕООД пакет. 

ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА 

II.1. В цената на организираното пътуване са калкулирани както следва: транспортни разходи, в това число гориво, разходи свързани с ползването на услуги по договора, в това число, летищни, пристанищни и пр. такива, хотелиерски, екскурзоводски услуги, валутния курс на лева към USD, GBP и EUR. 

II.2. Цените на организираните екскурзии са пакетни, съгласно каталога на организатора и са изработени при следния курс: едно евро = 1.95583 лева. 

II.3. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите описани в точка III.1./, а така също и валутния курс обявен в точка III.2., общата пакетна цена подлежи на корекция. Нейното увеличение / намаление / следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото за корекции на цената /увеличение, намаление/ е от изключителната компетентност на организатора. 

II.4. При необходимост от значителна промяна на цените организаторът се задължава да запазва интересите на потребителя при условията на чл.89 от ЗТ. 

II.5. В случай на "стопанска непоносимост" - рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. такива и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването организаторът възстановява на потребителя заплатената от него цена в лева. 

II.6. Цената не може да се увеличава двадесет дни преди началната дата на пътуването. 

II.7. Горните условия нямат действие между страните, в случай, че пътуването се анулира от потребителя. 

III. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ 
III.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът. 
Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, независимо от причините, са както следва: 
Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 часа на първия работен ден за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. 

III.2. За програмите с автобус в централна Европа, Средиземноморие, Централна Европа и Северна Европа: от деня, следващ деня на записването,
до 60 дни преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването,
от 59 до 45 ден преди датата на заминаване – 30 % от основната на пътуването,
от 44 до 15 ден преди датата на заминаване – 50 % от общата цена на пътуването,
от 14 ден до деня на заминаването – 100 % от общата цена на пътуването. 

III.3. За програмите с автобус на Балканите и в Азия:
от деня, следващ деня на записването, до 60 ден преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването,
от 59 до 10 ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването,
от 9 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването. 

III.4. За еднодневни екскурзии с автобус:
от деня, следващ деня на записването, до 30 ден преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването,
от 29 до 8 ден преди датата на заминаване – 50 % от основната цена на пътуването,
от 7 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването. 

III.5. За програми с автобус, чиито период на пътуване включва празнични дни (Великден, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа и Нова година):
от деня, следващ деня на записването, до 31 ден преди датата на заминаване – 30% от стойността на избраната от Вас програма плюс допълнително заявените услуги,
от 30 до 15 ден преди датата на заминаване – 50% от стойността на избраната от Вас програма плюс допълнително заявените услуги,
от 14 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването. 
Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки. 

Срок, в който потребителят трябва да уведоми агенцията, че преотстъпва своето пътуване на трето лице: 
А) без промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. От 60 дни до 3 работни дни преди датата на заминаване – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка В размер на 5 % от стойността на пътуването. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 
Б) с промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 
При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение. 
Смяна на дата или направление в договора за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 

IV. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ 
IV.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът. 
Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. За самолетни програми това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването. 

IV.2. При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ (7 /седем/ дни за еднодневни екскурзии) дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение. 

IV.3. Смяна на дата или направление в договора за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго. 

IV.4. Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки. 

IV.5. Неустойки: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет, но не по-кьсно от 91 дни преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването, от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от основната цена на пътуването, от деня на издаване на самолетния билет до 29 ден преди датата на заминаване – 35% от общата цена на организираното пътуване + стойността на самолетния билет и летищните такси, от 28 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на организираното пътуване включваща стойността на самолетния билет и летищните такси. В случай на анулация на самолетен билет неустойката е 100%. 

V. ОТГОВОРНОСТ 
V.1. Глобал Консулт БГ ЕООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата. 

V.2. Глобал Консулт БГ ЕООД не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не. 

V.3. Глобал Консулт БГ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. 

V.4. Глобал Консулт БГ ЕООД не носи отговорност за промени в пътуването при настъпване на форс мажор - непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора. 

V.5. Отговорността на Глобал Консулт БГ ЕООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на Глобал Консулт БГ ЕООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери. 

VI. ЗАСТРАХОВКИ 
VI.1. Застраховката към туристическия пакет за чужбина е с доплащане и е на стойност 2.00 лв на човек на ден. Полицата за застраховка "Медицински разходи при болест и злополуки на туриста" на ЗД "Евроинс" с тел +359 2 965 1650 и адрес: София, бул. „Христофор Колумб“ №43 е с общо покритие 2 000 ЕUR и включен асистанс, покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране. 

VI.2. Глобал Консулт БГ ЕООД е сключил задължителна застраховка, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица №  Застрахователна полица № 7500170000442/2017 г., сключена с "Групама Застраховане" ЕАД, с тел 0700 123 32  и адрес: София, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В, ет. 3, валидна до 06.07.2018 г. 

VI.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пакета. 

VII. РЕКЛАМАЦИИ
VII. 1. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид или по телефона, в четиринадесет  дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Глобал Консулт БГ ЕООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.

VІII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
VІI.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 

VІII.2. Всички срокове в настоящия договор се изчисляват съгласно условията на ГПК. 

VIII.3. Неразделна част от настоящия договор е каталогът на организатора, валиден за съответния период, както и предоставена на потребителя в писмен вид информация. 

VIII.4. Адресът и електронната поща на потребителя за получаване на информация от организатора са същите, които потребителят е обявил по-горе. 

VIII.5. Потребителят декларира, че е запознат с каталога на организатора, откъдето е получил информацията по чл.II.3.1. от настоящия договор, предоставен му е сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл.97 ЗТ и е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя. 

VIII.6. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес и електронна поща получаване на кореспонденцията с организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес или електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена. 

VIII.7. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му по организираното пътуване, ако замяната отговаря на конкретните изисквания за осъществяване на пътуването. В противен случай, организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената на пътуването в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. За заплащане на цената по настоящия договор и разходите, свързани със замяната Потребителят и лицето, което ще пътува носят солидарна отговорност пред организатора. 

Настоящите общи условия са в сила от 25.11.2016 г.