Плевен – късче от славната българска история

20 Август 2019 г.
     


ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

REGIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION
гр. Видин 3700, ул. Христо Ботев № 93, тел. 0889 451 247, e-mail: rdfoundation@gmail.com; website: www.frr-bg.org
 
Плевен – късче от славната българска история
 
Град Плевен се намира в средната част на Дунавската хълмиста равнина, на 160 км. от столицата София, на 320 км. от Черно море и на 30 км. на юг от река Дунав. До града може да стигнете по първокласен път София - Варна (Е83).
През Средновековието селището представлява силна крепост, с добре развити български занаяти и най-вече търговия с кожи, вълна, тютюн и добитък. Заселването на славяни и прабългари през VІ – VІІ век води и до промяна на името на мястото - Плевен. Градът става известен най-вече с активното си участие в Руско-турската война през 1877-1878 г. Славен исторически отпечатък оставя периода на 5-месечната му обсада и около него се развиват най-кръвопролитните битки между двете воюващи империи – Русия и Турция. На 10 декември 1877 г. се решава победният изход на войната, руската армия успява да разгроми и плени армията на Осман паша и денят е обявен за празник на Плевен. Днес Плевен е административен център на едноименните община Плевен, област Плевен и е третият по големина град в Северна България, след Варна и Русе.
Сред най-интересните забележителности на града са Историческият музей, Панорамата „Плевенска епопея”, Музеят на виното в парк „Кайлъка” и останките от крепостта Сторгозия.
 Историческият музей се помещава във впечатляваща двуетажна сграда – паметник на културата, строена за казарма през 1884 г. - 1888 г. по италиански проект. Музейните експозиции заемат 24 зали с площ от 7000 кв. м в сградата, както и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Една от най-атрактивните зали в музея е посветена на оперната певица Гена Димитрова (1941 – 2005 г.), която е родена в плевенското село Беглиж. Тук могат да се видят много лични вещи на примата, дарени на музея от нейното семейство, както и оригинали и копия на нейни сценични костюми, с които е пяла по световните сцени.
Панорамата „Плевенска епопея 1877 г.” е единствен по рода си паметник на Балканския полуостров. Изграден е през 1977 г. по повод 100-годишнината от освобождението на Плевен от османско владичество. Паметникът се издига на самото бойно поле, в Скобелев парк-музей в югозападните покрайнини на града.
Сред останалите интересни забележителности на Плевен са Възрожденският комплекс, който съхранява стари сгради с уникална архитектура, параклисът мавзолей „Св. Георги Победоносец”, който е един от символите на града, църквата “Свети Николай“, която е построена в 1834 г. на мястото на малък параклис от времето на Втората българска държава, претърпял разрушения през 14 – 16 век. В  храма е експонирана една от най-богатите колекции от икони на Димитър Зограф, включваща 68 икони. Църквата е вкопана в земята, поради факта че по време на Османското владичество не е било разрешено да се строят църкви по-високи от турските джамии, къщата-музей „Цар Освободител”, в която през 1877 г. е бил посрещнат руският император Александър ІІ и др.
Любителите на религиозният туризъм могат да посетят и един от най-големите храмове в града – църквата „Света Троица“, която е основана в 1893 г., строена частично през 1898 г. и окончателно завършена и осветена през 1913 г. от митрополит Климент. Интересен факт е, че  колоните на храма, са още от римско време.
 Паркът “Кайлъка” е любимо място за отдих на плевенчани и на гостите на града. Той е разположен на 6 км южно от града и предлага разнообразни възможности за разходка, отдих и развлечения. Тук се намират и останките от римската пътна станция “Сторгозия”.
Със своите исторически и духовни забележителности, Плевен е запазил голяма част от историческото и културно наследство на България.   
 
Ако искате да научите повече за материалното и нематериалното религиозно  наследство на трансграничния регион България – Румъния, посетете нашия сайт:
www.holysites.me 

Проект: Трансгранично религиозно наследство”, проектен код ROBG-509, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния- България
Автор: „Фондация за регионално развитие“

Дата на публикацията: 20.08.2019г.
 

 
 

Архив новини