Проект BG16RFOP002-2.073

01 Септември 2020 г.

Глобал Консулт БГ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-10319-C01 от 01.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, в изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.073 с предмет на изпълнение: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.


Начало: 01.09.2020 г.
Край: 01.12.2020 г.

Архив новини