НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕТНАМ - ХОЙ АН - ХЮЕ - ХОШИМИН - 8 НОЩУВКИ цена

София - Доха - Дананг - Хой Ан - Хюе - Хошимин - Доха - София
Програма: НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕТНАМ - ХОЙ АН - ХЮЕ - ХОШИМИН - 8 НОЩУВКИ
Дата на отпътуване:
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 11.01.1970
Брой нощувки: 8
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Настаняване / вид стаи:
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
Начин на плащане:
ОБЩА СУМА: 0.00
Коментар и допълнителна информация:
давам своето изрично и свободно съгласие „Глобал Консулт БГ“ ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените от мен по-горе лични данни, съгласно Политиката за поверителност, за целите на обработването на направената от мен резервация.
Чрез изпращането на Вашето съобщение Вие заявявате, че сте запознат/а с нашата Политика за защита на личните данни.

Администраторът на данни е „Глобал Консулт БГ“ ЕООД, ЕИК 200106758. Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от „Глобал Консулт БГ“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/679 на ЕП (GDPR) и относимото национално законодателство.

Личните данни, предоставени с изпратеното от Вас съобщение, ще бъдат обработвани от „Глобал Консулт БГ“ ЕООД единствено за целите на обработването на направената от туриста резервация. Предоставените от туриста телефонен номер и електронна поща ще послужат за потвърждение на резервацията чрез обаждане и/или чрез изпращане на имейл. Данните от попълнената заявка ще бъдат предоставени на партньори на „Глобал Консулт БГ“ ЕООД, с цел изпълнение на заявката за резервация и за допълнителни уточнения и промени във връзка с резервацията.

Данните се съхраняват в архива на „Глобал Консулт БГ“ ЕООД за максимален период от 5 години, след което се унищожават.

Искаме да Ви уведомим, че разполагате с:

1) Право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни, с цел предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе;
2) Право на достъп, заличаване и коригиране на данните;
3) Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;


За да упражните горепосочените права, моля свържете се с нас на имейл info@globaltour.bg или като изпратите писмено заявление до адреса на „Глобал Консулт БГ“ ЕООД в : гр. София, ул. Цар Асен №3, ет. 1, ап. 1
4) Правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.
* Задължителни данни