EКСКУРЗИЯ ДО БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН И БРАШОВ цена 139.00 лв.

София - Букурещ - Синая - Бран - Брашов - София
Програма: EКСКУРЗИЯ ДО БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН И БРАШОВ
Дата на отпътуване: 22.05.2021
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 24.05.2021
Брой нощувки: 2
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Настаняване / вид стаи:
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
Начин на плащане:

Списък на всички туристи които ще пътуват:Обръще ние Име, презиме и фамилия на туриста на латиница по задграничен паспорт/ лична карта
/ задължително поле /
ЕГН
/ задължително поле /
№ на задграничен паспорт/ лична карта
/ задължително поле /
валиден до
/ задължително поле /
телефон
/ задължително поле /
настаняване
/ задължително поле /

ОБЩА СУМА: 139.00 лв.
Коментар и допълнителна информация:
давам своето изрично и свободно съгласие „Глобал Консулт БГ“ ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените от мен по-горе лични данни, съгласно Политиката за поверителност, за целите на обработването на направената от мен резервация.
Чрез изпращането на Вашето съобщение Вие заявявате, че сте запознат/а с нашата Политика за защита на личните данни.

Администраторът на данни е „Глобал Консулт БГ“ ЕООД, ЕИК 200106758. Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от „Глобал Консулт БГ“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/679 на ЕП (GDPR) и относимото национално законодателство.

Личните данни, предоставени с изпратеното от Вас съобщение, ще бъдат обработвани от „Глобал Консулт БГ“ ЕООД единствено за целите на обработването на направената от туриста резервация. Предоставените от туриста телефонен номер и електронна поща ще послужат за потвърждение на резервацията чрез обаждане и/или чрез изпращане на имейл. Данните от попълнената заявка ще бъдат предоставени на партньори на „Глобал Консулт БГ“ ЕООД, с цел изпълнение на заявката за резервация и за допълнителни уточнения и промени във връзка с резервацията.

Данните се съхраняват в архива на „Глобал Консулт БГ“ ЕООД за максимален период от 5 години, след което се унищожават.

Искаме да Ви уведомим, че разполагате с:

1) Право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни, с цел предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе;
2) Право на достъп, заличаване и коригиране на данните;
3) Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;


За да упражните горепосочените права, моля свържете се с нас на имейл info@globaltour.bg или като изпратите писмено заявление до адреса на „Глобал Консулт БГ“ ЕООД в : гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №65, ет. 1
4) Правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.
* Задължителни данни